Grafik
Grafik
IGN*Geologisk Museum*Institut for Geoscience*GEUS
Om centret
Publikationer og geofakta
Kurser
Projekter
SitemapUdskriftsvenlig

Gips

Fakta

Formel CaSO4 x 2H2O Krystalsymmetri Monoklint
Hårdhed 2
Massefylde 2,3
Gips er et af de mest tungt opløselige salte på Jordens overflade. Det dannes primært i overfladenære miljøer på Jorden, og i særdeleshed ved inddampning af meget saltholdigt havvand.

Geologisk miljø

Naturligt forekommende gips dannes primært i overfladenære miljøer, som f.eks. ved inddampning af saltsøer og omdannelse af mineralet anhydrit (CaSO4). Desuden dannes der gips ved afgasning af vulkaner og som et resultat af oxidering af sulfider.

Gips på Grønland

For ca. 250 millioner år siden, i den periode der kaldes Zechstein, var der forhold ved Grønlands østkyst der mindede meget om den Persiske Golf i dag. På det tidspunkt var der subtropisk klima i hele Grønland og kun et smalt stræde mellem Norge og Grønland. Her igennem løb vand med høje saltkoncentrationer, der så krystalliserede og blev afsat som gips ved Grønland, og som salt (NaCl) og kalisalt i det – dengang - tropiske Danmark. På grund af senere tektonik kan gipslagene nu ses på toppen af fjeldene i bl.a. Jameson Land.

Gips

Gips

Gips

Anvendelsen af gips

Gips i byggebranchen

Gips er vidt udbredt som materiale i byggebranchen, som f.eks. til gipsplader og i cement der bruges til bygninger og broer. Derudover bruges gips som brandhæmmende materiale, da det ikke er brændbart og har vand i sin krystalstruktur (21 vægtprocent), der afgives ved opvarmning. Gips er både let og nemt at bearbejde. Desuden er det stort set uforgængeligt, i modsætning til byggematerialer som f.eks. træ.

Det er ikke noget nyt at man bruger gips som byggemateriale. Allerede i oldtidens Ægypten brugte man gips i mørtelen da man byggede Cheopspyramiden for mere end 5.700 år siden.

Genanvendelse af gips

På grund af sin uforgængelighed har der i mange år været problemer med de store mængder gips som hobede sig op som affald.

Der dannes gips i meget store mængder, når man i industrien behandler den svovlsyreholdige røg der kommer ud af anlæggenes skorstene med kalk. I den proces opløses kalken (CaCO3), og calcium går i forbindelse med svovlen. På denne måde bliver røgen renset for svovlsyre.

Samtidigt er der også en stor mængde gipsaffald fra byggebranchen. Der deponeres ca. 65.000 ton gipsaffald fra byggeindustrien på lossepladser i Danmark hvert år.

Nu har man fundet en metode til at opknuse gipsen og behandle den så den kan genanvendes til nye byggematerialer. Udover de åbenlyse fordele ved at kunne genanvende gipsen, er der også store økonomiske fordele ved denne proces i forhold til at skulle udvinde gipsen i naturen.

Jordforbedring

Allerede i 1700-tallet vidste de franske bønder at man kunne bruge gips til jordforbedring af sur jord. Ved opblanding af gips i jorden, forbedres jordens struktur, så skorpedannelse på overfladen modvirkes, og jordens evne til at holde på vand og fordele vandet jævnt i laget øges. Samtidigt fjerner gipsen salte fra jorden og tilfører calcium og sulfat til afgrøderne. Mængden af afgrøder forøges på den måde væsentligt ved tilførsel af gips, og samtidigt er metoden ikke skadelig for miljøet.

Gips og mad

Gips bliver brugt i vid udstrækning som tilsætningsstof i fødevarer. I den sammenhæng hedder det E 516 eller calciumsulfat, og bliver brugt som surhedsregulerende middel, konsistensmiddel, emulgator, fortykningsmiddel, fugtighedsbevarende middel, fyldemiddel, geleringsmiddel, modificeret stivelse, stabilisator og anti-klumpningsmiddel i alt fra mælkeprodukter til piller.
 

Tekst: Udstillingsmedarbejder Christine Marvil, Geologisk Museum
Foto: Lektor Ole Johnsen, Geologisk Museum


Grafik
© Geocenter Danmark Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38 14 20 00 E-mail:
Sidst ændret : Mandag 5. Feb., 2007
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!