Grafik
Grafik
IGN*Geologisk Museum*Institut for Geoscience*GEUS
Om centret
Publikationer og geofakta
Kurser
Projekter
 Til forsiden > Om centret > Fakta > Partnere og ledelse
SitemapUdskriftsvenlig

Geocentrets partnere og ledelse

Partnere i Geocenter Danmark

Geocenter Danmark er et forpligtende samarbejde mellem følgende fire selvstændige institutioner:

  • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), en selvstændig forskningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.
  • Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.
  • Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Geocentret omfatter samlet ca. 550 medarbejdere og ca. 1000 studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen samt 75-100 ph.d.-studerende.

Dansk Lithosfærecenter (DLC) var tidligere en del af Geocenter Danmark. Bevillingen til DLC fra Danmarks Grundforskningsfond udløb ved slutningen af 2004 efter 10 års støtte.

Ledelse af Geocenter Danmark

Samarbejdet i Geocenter Danmark koordineres og ledes af en centerledelse. Centerledelsen planlægger og koordinerer fælles strategier samt starter og stimulerer fælles projekter mellem deltagerne inden for rammerne af Geocentrets statut .

Centerledelsen består af fem medlemmer og en tilforordnet

  • Institutlederen for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
  • Viceinstitutlederen for forskning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
  • En medarbejder ved Institut for Geoscience, Århus Universitet
  • To medlemmer af GEUS' direktion
  • Tilforordnet: Lederen af Geologisk Museum; Københavns Universitet

Centerledelsen for Geocenter Danmark

*

Formand for Centerledelsen
Adm. direktør Flemming Larsen
GEUS
e-mail: flar@geus.dk
tlf: 9133 3401


*

Vicedirektør Flemming Getreuer Christiansen
GEUS
e-mail:
tlf: 9133 3405


*

Lektor Ole Rønø Clausen
Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
e-mail:
tlf: 4034 2587


*

Institutleder Claus Beier
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet
e-mail:
tlf: 3533 4233 


*

Viceinstitutleder for forskning  Lars Nielsen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet
e-mail: ln@ign.ku.dk
tlf: 3532 2454 


*

Tilforordnet medlem direktør  Peter C. Kjærgaard
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
e-mail:
tlf: 3532 2222 


*
Grafik
© Geocenter Danmark Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38 14 20 00 E-mail:
Sidst ændret : Januar 2017
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!