Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Distributed Hydrological Modelling"
http://geocenter.dk/projekter/2013_newspad/index.html
Udskriftsdato: torsdag 16. august 2018 kl. 22:37
Sidst ændret: Onsdag 19. Marts, 2014
© Geocenter København geocenter.dk


NEWSPAD

Formål

Det overordnede formål med projektet er at initiere forskning omkring karakterisering og diagnosticering af hydrologiske modellers evne til at reproducere rumlige mønstre. Specifikke målsætninger med denne ansøgning er:

GeoCenter bevillingen går hovedsagligt til vejledning til Phd-studerende.

Projektet indgår i et tæt samarbejde med både HOBE og SPACE projekterne begge bevilliget af Villum Fonden

Kontaktperson: Simon Stisen

Purpose

The overall purpose with the project is to initiate research in characterizing and evaluating the ability of distributed hydrological models to reproduce spatial patterns. The specific aims are:

The GeoCenter grant primarily covers supervision of a Phd-student.

The project is carried out in close collaboration with HOBE and SPACE projects both funded by the Villum Foundation.

Contact person: Simon Stisen